Відомості про зміну складу посадових осіб емітента “Транссигнал”

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ПрАТ КЕЗ “Транссигнал”

Змiни вiдбулися згiдно з наказом Міністерства інфраструктури України № 62-О від 12.06.2017р.

Призначено на посаду виконуючого обов'язки  Голови правління  Селіванова Костянтина Костянтиновича ( АЕ 828630 виданий Центр. Міським РВ Криворізького МУУМВС України в Дніпропетр. обл.  30.09.1997р.). Попередня посада, яку займав ПрАТ «Укргазенерго», помічник голови правління ( м. Київ, вул. Червоноармійська ( Басейна),    1-3/2). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0% (100% Держави). Призначено на невизначений термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Зміни відбулися згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 12.06.2017р. № 62-О.  Звільнено з посади виконуючого обов'язки Голови правління Глазкова Сергія Івановича  ( паспорт: СН № 625174 виданий Міським відділом №2 Білоцерківського МУГУ МВС Укр. у Київ. обл. 02.09.1997р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0% ( 100% Держави). Обов′язки виконував згідно наказу ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» №5-К від 04.02.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

В.о. голови правління                                                                                                                                                                К.К. Селіванов

<< Назад