Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ПрАТ КЕЗ «Транссигнал»

Зміни відбулися згідно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» від 18.07.2018р. № 129.

Припинено повноваження члена ревізійної комісії Завирухи О.С. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Перебував на посаді з 16.01.2018р.
Зміни відбулися згідно з наказом ПрАТ КЕЗ «Транссигнал» від 18.07.2018р. № 130.

Членом наглядової ради обрано Паробка Д.О. як представника ПАТ "Укрзалізниця" строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор

Департаменту адміністративного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця», заступник директора філії «Центр сервісного забезпечення» ПАТ «Укрзалізниця», заступник генерального директора з економіки та фінансів ДГП «Укргеофізика», виконавчий директор ТОВ «ВКК
«Укрбудінвест-2000».

                                                                                                                                                      

<< Назад